appartement à louer 4 pièces - 90,21 m2 STE MARIE AUX CHENES - 57

Ref : 5109
840 € /mois C.C.
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_677DE018-E34A-4673-894E-8F7EDD4A784F.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_677DE018-E34A-4673-894E-8F7EDD4A784F.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_677DE018-E34A-4673-894E-8F7EDD4A784F.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_677DE018-E34A-4673-894E-8F7EDD4A784F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_677DE018-E34A-4673-894E-8F7EDD4A784F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_677DE018-E34A-4673-894E-8F7EDD4A784F.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_677DE018-E34A-4673-894E-8F7EDD4A784F.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_677DE018-E34A-4673-894E-8F7EDD4A784F.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_37F6BCD9-0163-456E-AAFB-CB2B7E6279FE.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_37F6BCD9-0163-456E-AAFB-CB2B7E6279FE.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_37F6BCD9-0163-456E-AAFB-CB2B7E6279FE.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_37F6BCD9-0163-456E-AAFB-CB2B7E6279FE.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_37F6BCD9-0163-456E-AAFB-CB2B7E6279FE.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_37F6BCD9-0163-456E-AAFB-CB2B7E6279FE.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_37F6BCD9-0163-456E-AAFB-CB2B7E6279FE.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_37F6BCD9-0163-456E-AAFB-CB2B7E6279FE.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_AB11D1D3-62C6-40C4-AE3E-E725E460A08B.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_AB11D1D3-62C6-40C4-AE3E-E725E460A08B.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_AB11D1D3-62C6-40C4-AE3E-E725E460A08B.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_AB11D1D3-62C6-40C4-AE3E-E725E460A08B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_AB11D1D3-62C6-40C4-AE3E-E725E460A08B.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_AB11D1D3-62C6-40C4-AE3E-E725E460A08B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_AB11D1D3-62C6-40C4-AE3E-E725E460A08B.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_AB11D1D3-62C6-40C4-AE3E-E725E460A08B.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_74D7BC92-FCDE-4770-BAE9-42E9AE18E67E.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_74D7BC92-FCDE-4770-BAE9-42E9AE18E67E.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_74D7BC92-FCDE-4770-BAE9-42E9AE18E67E.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_74D7BC92-FCDE-4770-BAE9-42E9AE18E67E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_74D7BC92-FCDE-4770-BAE9-42E9AE18E67E.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_74D7BC92-FCDE-4770-BAE9-42E9AE18E67E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_74D7BC92-FCDE-4770-BAE9-42E9AE18E67E.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_74D7BC92-FCDE-4770-BAE9-42E9AE18E67E.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_09C677CE-1C88-483A-9D41-667940F43957.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_09C677CE-1C88-483A-9D41-667940F43957.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_09C677CE-1C88-483A-9D41-667940F43957.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_09C677CE-1C88-483A-9D41-667940F43957.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_09C677CE-1C88-483A-9D41-667940F43957.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_09C677CE-1C88-483A-9D41-667940F43957.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_09C677CE-1C88-483A-9D41-667940F43957.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_09C677CE-1C88-483A-9D41-667940F43957.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_976CC6E5-183F-4048-A7ED-B08CCB0651C5.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_976CC6E5-183F-4048-A7ED-B08CCB0651C5.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_976CC6E5-183F-4048-A7ED-B08CCB0651C5.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_976CC6E5-183F-4048-A7ED-B08CCB0651C5.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_976CC6E5-183F-4048-A7ED-B08CCB0651C5.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_976CC6E5-183F-4048-A7ED-B08CCB0651C5.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_976CC6E5-183F-4048-A7ED-B08CCB0651C5.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_976CC6E5-183F-4048-A7ED-B08CCB0651C5.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_BF7DB1F6-0951-409A-A5F7-6C802CFE344B.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_BF7DB1F6-0951-409A-A5F7-6C802CFE344B.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_BF7DB1F6-0951-409A-A5F7-6C802CFE344B.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_BF7DB1F6-0951-409A-A5F7-6C802CFE344B.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_BF7DB1F6-0951-409A-A5F7-6C802CFE344B.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_BF7DB1F6-0951-409A-A5F7-6C802CFE344B.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_BF7DB1F6-0951-409A-A5F7-6C802CFE344B.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_BF7DB1F6-0951-409A-A5F7-6C802CFE344B.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_A65A4F9B-546C-4AD2-A5A8-86876F0651FB.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_A65A4F9B-546C-4AD2-A5A8-86876F0651FB.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_A65A4F9B-546C-4AD2-A5A8-86876F0651FB.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_A65A4F9B-546C-4AD2-A5A8-86876F0651FB.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_A65A4F9B-546C-4AD2-A5A8-86876F0651FB.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_A65A4F9B-546C-4AD2-A5A8-86876F0651FB.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_A65A4F9B-546C-4AD2-A5A8-86876F0651FB.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_A65A4F9B-546C-4AD2-A5A8-86876F0651FB.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_097C8719-5708-436C-9CCA-AF91CF3B13FC.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_097C8719-5708-436C-9CCA-AF91CF3B13FC.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_097C8719-5708-436C-9CCA-AF91CF3B13FC.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_097C8719-5708-436C-9CCA-AF91CF3B13FC.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_097C8719-5708-436C-9CCA-AF91CF3B13FC.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_097C8719-5708-436C-9CCA-AF91CF3B13FC.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_097C8719-5708-436C-9CCA-AF91CF3B13FC.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_097C8719-5708-436C-9CCA-AF91CF3B13FC.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_4ED580D8-9943-4D34-B393-29BA7565A049.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_4ED580D8-9943-4D34-B393-29BA7565A049.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_4ED580D8-9943-4D34-B393-29BA7565A049.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_4ED580D8-9943-4D34-B393-29BA7565A049.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_4ED580D8-9943-4D34-B393-29BA7565A049.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_4ED580D8-9943-4D34-B393-29BA7565A049.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_4ED580D8-9943-4D34-B393-29BA7565A049.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_4ED580D8-9943-4D34-B393-29BA7565A049.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_458BB5D7-8125-4E4F-8599-6E8432181B03.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_458BB5D7-8125-4E4F-8599-6E8432181B03.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_458BB5D7-8125-4E4F-8599-6E8432181B03.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_458BB5D7-8125-4E4F-8599-6E8432181B03.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_458BB5D7-8125-4E4F-8599-6E8432181B03.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_458BB5D7-8125-4E4F-8599-6E8432181B03.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_458BB5D7-8125-4E4F-8599-6E8432181B03.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_458BB5D7-8125-4E4F-8599-6E8432181B03.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_313AFD9D-426B-40FB-BAA9-322B058C3C89.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_313AFD9D-426B-40FB-BAA9-322B058C3C89.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_313AFD9D-426B-40FB-BAA9-322B058C3C89.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_313AFD9D-426B-40FB-BAA9-322B058C3C89.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_313AFD9D-426B-40FB-BAA9-322B058C3C89.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_313AFD9D-426B-40FB-BAA9-322B058C3C89.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_313AFD9D-426B-40FB-BAA9-322B058C3C89.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_313AFD9D-426B-40FB-BAA9-322B058C3C89.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_12394C76-9BF8-45D2-8816-C30F08DE6DC0.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_12394C76-9BF8-45D2-8816-C30F08DE6DC0.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_12394C76-9BF8-45D2-8816-C30F08DE6DC0.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_12394C76-9BF8-45D2-8816-C30F08DE6DC0.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_12394C76-9BF8-45D2-8816-C30F08DE6DC0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_12394C76-9BF8-45D2-8816-C30F08DE6DC0.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_12394C76-9BF8-45D2-8816-C30F08DE6DC0.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_12394C76-9BF8-45D2-8816-C30F08DE6DC0.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_88758E89-2EE6-4E9B-B7EF-E0982D8EEF76.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_88758E89-2EE6-4E9B-B7EF-E0982D8EEF76.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_88758E89-2EE6-4E9B-B7EF-E0982D8EEF76.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_88758E89-2EE6-4E9B-B7EF-E0982D8EEF76.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_88758E89-2EE6-4E9B-B7EF-E0982D8EEF76.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_88758E89-2EE6-4E9B-B7EF-E0982D8EEF76.jpg', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_88758E89-2EE6-4E9B-B7EF-E0982D8EEF76.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_88758E89-2EE6-4E9B-B7EF-E0982D8EEF76.jpg'}, {'rang': 15, u'sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_5_C824DBF6-A6C2-418E-902A-AD63F332C12F.jpg', u'v5icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_10_C824DBF6-A6C2-418E-902A-AD63F332C12F.jpg', u'big': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_1_C824DBF6-A6C2-418E-902A-AD63F332C12F.jpg', u'list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_6_C824DBF6-A6C2-418E-902A-AD63F332C12F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_8_C824DBF6-A6C2-418E-902A-AD63F332C12F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_11_C824DBF6-A6C2-418E-902A-AD63F332C12F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_9_C824DBF6-A6C2-418E-902A-AD63F332C12F.jpg', u'icon': u's3/202/2934/c21_202_2934_5109_7_C824DBF6-A6C2-418E-902A-AD63F332C12F.jpg'}]
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Appartement F4 à louer - 4 pièces - 90.21 m2 - STE MARIE AUX CHENES - 57 - LORRAINE - Century 21 Agence Du Plateau
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

SAINTE-MARIE-AUX-CHENES, au centre ville, découvrez ce charmant appartement 4 pièces situé dans une rue calme mais tout proche des commerces et des écoles.

L'entrée dispose de placard. Le séjour est spacieux et donne un accès direct à la terrasse. La cuisine est équipée et permet également l'accès à l'extérieur.

L'espace nuit est séparé. Les deux chambres sont de belle taille. La salle de bains, très lumineuse est équipée d'une baignoire et d'un lavabo. Vous y trouverez également les branchements machine à laver.
Un cellier permet du rangement et est également équipé des branchements et évacuation d'eau pour un éventuel second WC ou l'installation d'une buanderie.

La résidence est très bien entretenue et l'appartement est en parfait état.

Si vous le souhaitez vous pourrez louer un garage en sus du loyer pour 50 €.

Réf du bien : 5109
CENTURY 21 AGENCE DU PLATEAU au 03 87 60 20 21.
Achat- vente- location et gestion d'appartements et de maisons.

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 97,1 m2
 • Surface habitable : 90,2 m2
 • Type d'appartement : F4
 • Nombre de pièces : 4
  • Entrée (1,6 m 2)
  • Séjour (36,8 m 2)
  • Chambre (13,8 m 2)
  • Chambre (11,9 m 2)
  • Cuisine (12,0 m 2)
  • Salle de bains (6,3 m 2)
  • WC (1,8 m 2)
  • Dégagement (2,5 m 2)
  • Rangement (0,9 m 2)
  • Cellier (1,9 m 2)
  • Rangement (0,8 m 2)
  • loggia (6,8 m 2)
 • Type de construction : semi-Traditionnelle
 • Année construction : 2007

Équipements

Les plus

P

garage

Terrasse

Rue

Général

 • Porte : Serrure 3 points
 • Isolation : Murs et double vitrage
 • Chauffage : Individuel individuel au gaz gaz
 • Eau chaude : Chaudière gaz
 • Interphone

À savoir

 • Détail du loyer: 840 € /mois C.C.
 • dont provision pour charges : 50,00 €, soumise à régularisation annuelle

 • Libre le : 15 octobre 2021
 • Honoraires charge locataire : 720 €

  dont :
  • Visite, constitution dossier, rédaction de bail : 450 €
  • Etablissement état des lieux : 270 €
 • Dépôt de garantie : 800 €

À proximité

 • Autoroute : 5 minutes
 • Bus : au bout de la rue
 • Crèche : dans la commune
 • Commerces : dans la commune
 • Ecole : dans la commune
 • zone commerciale : dans la commune

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: True
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
DPE indisponible

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants